Den Danske Naturfond arbejder løbende på at skaffe flere midler til nye naturprojekter. Hvis du er interesseret i at støtte fondens projekter, kan du indbetale bidrag på fondens konto:

Reg. nr. 4387 kontonummer 12476205

Derudover modtager fonden anonyme bidrag via MobilePay:

647 43

Den Danske Naturfond arbejder på at blive godkendt efter ligningslovens § 8A, således at fondens donorer kan få skattemæssigt fradrag for bidrag. Godkendelse efter ligningslovens § 8A kræver, at fonden har 100 navngivne donorer, der har bidraget med minimum 200 kr. Hvis du indbetaler minimum 200 kr. til fonden, bedes du derfor sende en mail med navn og adresse til kontakt@ddnf.dk.

Hvis du som bidragsgiver ønsker fradrag for donationen i henhold til de gældende skatteregler, skal du oplyse navn og cpr. nr. til fonden. Alle bidrag tæller med, men du kan højst få fradrag for 16.300 kr. i 2019 (15.900 kr. i 2018).

Arv: Den Danske Naturfond har modtaget en vejledende udtalelse fra SKAT, som bekræfter, at Den Danske Naturfond vil kunne opnå fritagelse for betaling af boafgift efter boafgiftslovens § 3, stk. 2, således, at bidrag i form af arv til fonden vil være fritaget for afgift.

 

Tilmeld nyhedsbrev

Få spændende nyheder og følg med i vores naturprojekter - tilmeld dig nyhedsbrevet gratis her.