Rundvisning i Bøtøskoven

Rundvisning i Bøtøskoven

Lørdag den 6. maj 2017 er der guidet rundvisning i Bøtøskoven. Kom og hør om det nye naturgenopretningsprojekt. Få fortællingen om skovens enestående dyre- og planteliv, plejehugst, hegningerne, vildheste og køer, samt hvad der skal ske fremadrettet.

Der vil være guidet rundtur kl. 10.00 og kl. 12.00 fra Kviehuspladsen (700m syd for store p-plads syd for sommerhusområdet Marielyst) af ca. 1,5 times varighed.

Den Danske Naturfond har erhvervet det 153 ha store skovområde beliggende syd for sommerhusområde Marielyst i marts 2017. Der er efterfølgende blevet igangsat et stort naturgenopretningsprojekt, hvor formålet er at omlægge den intensive produktionsskov til naturskov. Det er skov- og naturkonsulent Thyge Andersen, Kraghave, som står for anlægsarbejdet i forbindelse med omlægningen. Guldborgsund Kommune har indgået en samarbejdsaftale med Den Danske Naturfond og er fremadrettet ansvarlig for drift og tilsyn af skovområdet.

Læs mere om projektet

For yderligere spørgsmål om arrangementet kontakt projektleder Anita Pedersen på tlf. 54731980 eller aped@guldborgsund.dk