Regler for adgang på fondens arealer

Regler for adgang på fondens arealer

På Den Danske Naturfonds arealer har du samme adgang som på offentligt ejede arealer. Det vil sige, at du må færdes overalt på arealerne og døgnet rundt. Men der kan dog gælde særlige regler i det enkelte projektområde. Det vil i givet fald fremgå af skiltningen på stedet.

 

Du er altid velkommen på Den Danske Naturfonds arealer

Du må komme overalt på den Danske Naturfonds arealer – både på og uden for veje og stier. Du må dog ikke færdes på gårdspladser og i haver.

Du må færdes på arealerne døgnet rundt, og det er også tilladt at overnatte på jorden eller i en hængekøje. Teltning er kun tilladt på særlige telt-, lejr- og shelterpladser. Og du må kun tænde ild, hvis det foregår på en afmærket bålplads.

Det er tilladt at samle bær, nødder, grene og lignende i begrænset omfang og til privat brug. Det er ikke tilladt at skræmme eller skade dyrene og deres huler, reder, yngel og æg.

Ridning er tilladt i skridt eller trav på asfalt- og grusveje, som er bredere end 2,5 m. Du må også gerne ride i skovbunden men ikke på gravhøje og andre fortidsminder. På nogle arealer kan der gælde særlige regler for ridning og i indhegninger kan ridning være forbudt. Det vil fremgå af skiltningen.

Cykling er tilladt på veje og stier.

Hunde er velkomne, men skal altid føres i snor.

Hvis du ønsker at gennemføre et arrangement med over 30 deltagere (for skoleklasser og spejdere over 50 deltagere) eller et erhvervs-/sportsarrangement, som indebærer afmærkning, lejrslagning og lignende eller som afvikles i nattetimerne, skal du søge om tilladelse. For det enkelte areal kan du her på hjemmesiden se, hvem man skal søge tilladelse hos.

Vi håber, du vil nyde dit ophold, passe godt på naturen og også tage hensyn til de andre besøgende. Adgang og ophold sker på eget ansvar.