Aktuelle projekter

  • Egne projekterEgne projekter
  • Støttede projekterStøttede projekter

Egne projekter

Hammer Bakker

Hammer Bakker

Op mod 1000 hektar af Hammer Bakker ved Aalborg vil i de kommende år gennemgå en omfattende naturgenopretning. Med et budget på ca. 100 mio. kr. er målet at opkøbe og omdanne de nuværende mørke nåletræsplantager til en sammenhængende mosaik af lyse løvskove og tidligere… Læs mere

Læs mere
Kollund Skov

Kollund Skov

Den Danske Naturfond har i september 2017 erhvervet Kollund Skov på 130 ha ved den dansk-tyske grænse. Skoven er speciel, fordi der altid har været skov i området, og fordi den indeholder mange områder med gamle træer. Skoven er bl.a. karakteriseret af et markant landskab… Læs mere

Læs mere
Mols Bjerge Nord

Mols Bjerge Nord

Naturfondens køb af tre naturarealer i Mols Bjerge skal sikre, at værdifulde overdrev og heder med sjældne arter som opret kobjælde og foranderlig blåfugl kan få det bedre. De nye arealer er en del af et samlet naturareal på over 80 hektar, der ligger direkte… Læs mere

Læs mere
Bøtøskoven

Bøtøskoven

Den Danske Naturfond købte i marts 2017 den nordlige del af Bøtø Plantage - nu kalde Bøtøskoven - på Falster. Fonden har siden da sammen med Guldborgsund Kommune arbejdet på at forbedre naturforholdene i skoven. Mange af de tætte og mørke nåletræområder er blevet fjernet,… Læs mere

Læs mere
Rewilding i Mols Bjerge

Rewilding i Mols Bjerge

Et vildt natureksperiment med vildheste i nationalparken på Mols. Med støtte fra Den Danske Naturfond blev der den 26. november 2016 sat 16 vildheste ud på Molslaboratoriets arealer i Mols Bjerge. Det er første gang at der gennemføres en vildere og mere naturnær forvaltning i… Læs mere

Læs mere
Mandø

Mandø

Mandø huser en af de største og mest sammensatte koncentrationer af ynglende engfugle og vandfugle i Danmark. I tæt dialog med mandøboerne er det første skridt at undersøge mulighederne for at samle et større område på øen, så naturen får bedre betingelser.

Læs mere

Støttede projekter

Genopretning af levesteder for padder

Genopretning af levesteder for padder

Genetablering af vandhuller og levesteder for padder samt sikring af spredningskorridorer - Refsvindinge på Fyn.


Læs mere
Genopretning af naturen omkring Kæmpeåen

Genopretning af naturen omkring Kæmpeåen

Formålet med projektet er at genskabe den ferske eng og det åbne vandløb der eksisterede inden rørlægningen i 1956.


Læs mere
Genskabelse af rigkær i Ræveholmsmose

Genskabelse af rigkær i Ræveholmsmose

Projektets genskaber et rigkær på op til 12 ha, der har været groet til med rødel og tagrør.


Læs mere
Forbedring af levesteder ved Roneklint

Forbedring af levesteder ved Roneklint

Tiltag for løvfrø, spidssnudet frø, markfirben og flagermus ved Roneklint.


Læs mere
Hjælpende hånd til sjældne padder og andre dyr

Hjælpende hånd til sjældne padder og andre dyr

Visionen er at genskabe et sammenhængende netværk af paddeegnede vandhuller med særlig fokus på paddearterne løvfrø, løgfrø og strandtudse.


Læs mere
Blomstrende enge ved Endrup

Blomstrende enge ved Endrup

Målet er at skabe mulighed for afgræsning af et stort sammenhængende areal langs Sneum Å, så artsrigdommen i området med rigkær, tidvis våde enge og sure overdrev bevares for fremtiden.


Læs mere

Natur og oplevelser på Spjarupgaard, ved Egtved

Projektet indebærer, at landbrugsarealer tages ud af omdrift for at genskabe overdrev. Herudover sikres områder med skræntskov.


Læs mere
Sikring af skræntskov ved Vork i Vejle Ådal

Sikring af skræntskov ved Vork i Vejle Ådal

Skræntskoven ved Vork skal bevares som naturskov. Skoven er del af et sammenhængende naturområde i Vejle Ådal.


Læs mere
Rewilding i Østengård Bakker, Vejle Ådal

Rewilding i Østengård Bakker, Vejle Ådal

Projektet indebærer, at landbrugsarealer tages ud af omdrift og der genskabes overdrevsarealer. Områder med skræntskov udlægges som naturskov


Læs mere
Får til kanten - vandrehyrder

Får til kanten - vandrehyrder

Pleje af hedearealer med helårsgræsning og afbrænding – tilpasset mindre områder ad gangen og med opsyn af vandrende hyrder.


Læs mere