Rigkær og enge ved Drost Peders Høj

Ved foden af den gamle borgruin Drost Peders Høj og langs med Jordbro Å ligger en af Danmarks bedste kalkrige moser, også kaldet rigkær.

Rigkær og enge ved Drost Peders Høj

Ved foden af den gamle borgruin Drost Peders Høj og langs med Jordbro Å ligger en af Danmarks bedste kalkrige moser, også kaldet rigkær. Mosens kalk er den samme, som i mange århundreder blev udvundet hos mosens nabo, Mønsted Kalkgruber.

Næringsfattigt, kalkrigt grundvand, som finder vej til jordoverfladen igennem kalksprækker og kildebække i gruberne, skaber de rette betingelser for en række sjældne og truede plantearter og mosser. Mosen rummer derfor en rig flora med blandt andet flere arter af orkidéer og de meget sjældne mosser piberensermos og blank seglmos.

Igennem tiden er der dog etableret en række afvandingsgrøfter og dræn, der har indskrænket mosens udbredelse. Når mosen afvandes, forsvinder de sjældne arter. Hydrologien i området – altså mængden og kvaliteten af det terrænnære grundvand – er styrende for kvaliteten og størrelsen af rigkær og kildevæld. I stedet for at grundvandet diffust kan gennemsive tørvejorden, leder grøfter og dræn grundvandet væk fra kildeområderne og ned til vandløbet.

Med dette projekt genskabes den naturlige hydrologi i rigkærene samt i engene nord og syd herfor. Herved styrkes forudsætningerne for, at rigkærenes unikke flora og fauna bevares og mulighederne for spredning af arterne forbedres. Områdets besøgsværdi forbedres ved nye informationstavler og en forbedring af den eksisterende stiforbindelse i området.

Tilmeld nyhedsbrev

Få spændende nyheder og følg med i vores naturprojekter - tilmeld dig nyhedsbrevet gratis her.