Rewilding i Mols Bjerge

Et vildt natureksperiment med vildheste i nationalparken på Mols.

Download kort

Rewilding i Mols Bjerge

Et vildt natureksperiment med vildheste i nationalparken på Mols. Med støtte fra Den Danske Naturfond blev der den 26. november 2016 sat 16 vildheste ud på Molslaboratoriets arealer i Mols Bjerge. Det er første gang at der gennemføres en vildere og mere naturnær forvaltning i et af Danmarks mest artsrige områder. Molslaboratoriet bliver derfor et af de steder, hvor man kan lære mest om, hvordan rewilding påvirker vores truede natur.

Formål med projektet

Projektet skal få vildheste til at stå for naturplejen i et stort område i nationalparken på Mols. Formålet er – udover at forbedre naturen – at lave et forsøgs- og demonstrationsprojekt, hvor der kan indsamles viden om, hvordan vildheste og andre helårsgræssende dyr kan bidrage til en bedre natur. Det er målet, at resultaterne kan udbredes til andre områder i landet.

Projektet er nyskabende ved, at der for første gang gennemføres en vildere og mere naturnær forvaltning i et af Danmarks mest artsrige områder, hvor der er stor mulighed for at iagttage effekterne på truet og sjælden natur. Området er ’hotspot’ for dansk biodiversitet.

Fra indvielsen 26. november 2016:

Om projektet

En vild natur kan passe sig selv! Det er bundlinjen i projektet, hvor man forsøger at efterligne den vilde natur, som sommerfugle, vilde bier, orkidéer i tusinder af år har udviklet sig i – en stor natur med planteædere, der året igennem har strejfet rundt i jagten på føde.

Der er i 2016 etableret et enkelt hegn på 7 km om alle Molslaboratoriets arealer og de mange eksisterende små hegninger er fjernet. Den 26. november 2016 blev der udsat en stor flok vildheste, som skal leve af og i landskabet året rundt. Fra øst til vest kan de løbe næsten to kilometer, de kan græsse på heden, i skoven eller på engen, de kan skjule sig, eller de kan stå frit fremme. Hestene går sammen med en flok kreaturer og naturens dyr såsom hjorte, ræve og harer.

Den tidligere tilskudsfordring om vinteren er ophørt. Folk kan stadig bevæge sig rundt på arealerne, dog er det ikke tilladt at fodre dyrene.

Baggrund

Over de seneste 5-10 år er der etableret flere og flere projekter i Danmark med forskellige, nye former for afgræsning af større naturområder. Der er bl.a. udsat bisoner ved Gudenåen og på Bornholm, vildheste på Langeland og i Skjern Å-deltaet. Men alle disse projekter foregår i en natur af lav kvalitet.

Anderledes ser det ud på Molslaboratoriets 150 hektar naturarealer, som hører til på den allerøverste hylde. Her findes et væld af sjældne fugle, planter, svampe og insektarter, som er i tilbagegang overalt, og for dagsommerfugle er arealet mere artsrigt end noget andet sted i Danmark. Den hidtidige forvaltning på arealerne med kreaturgræsning i en række mindre hegninger har formået at bremse tilbagegangen i biodiversiteten, men fremgangen er desværre udeblevet; der har ganske enkelt manglet værktøjer i værktøjskassen. Her er ”rewilding” et muligt nyt redskab til værktøjskassen.

En sammenhængende og langsigtet forsknings- og moniteringsindsats i denne type projekter findes endnu ikke. Derfor bliver projektet nøje overvåget af forskere fra Naturhistorisk Museum, som ejer Molslaboratoriet, og Aarhus Universitet. Arealerne er i forvejen blandt de bedst undersøgte i Danmark, og det nye projekt vil give en unik mulighed for at undersøge effekterne af rewilding i et såkaldt hotspot for biodiversitet.

Partnere

Projektet finansieres af Den Danske Naturfond og gennemføres af Naturhistorisk Museum og Molslaboratoriet. Projektet understøttes fagligt af Aarhus Universitet.

Museet gennemfører en faglig, videnskabelig monitering af projektet over de næste 10 år med henblik på dokumentation af projektets effekter på natur og biodiversitet.

Aarhus Universitet medvirker til forskning på arealerne og arbejder for speciale- og Ph.D-projekter og undervisning af studerende mv.

Tilmeld nyhedsbrev

Få spændende nyheder og følg med i vores naturprojekter - tilmeld dig nyhedsbrevet gratis her.