Orø naturprojekt

Projektets mål er at sikre en ekstensiv afgræsning af overdrev og strandenge omkring Næsset og den nordligste del af Orø samt forbedre levevilkårene for den grønbrogede tudse, der tidligere var almindelig ved Orøs kyster.

Orø naturprojekt

Kystnaturen på Orø skal blive endnu bedre. Orø naturprojekt vil forbedre biodiversiteten omkring Næsset, den nordligste del af øen. Midlerne er mere afgræsning og nye vandhuller. Rydning og afgræsning giver lysåben natur med mange vilde blomster, sommerfugle, insekter og fugleliv. De grønbrogede tudser, der tidligere var ret almindelige på Orø, forventes at indtage de nye og frilagte vandhuller. Tilbagegang skal vendes til fremgang.

Det særlige, der skal styrkes, er Næsset, der rejser sig med stejle kystskrænter fra de lave strandenge på begge sider. En meget varieret natur. Den solrige vestside ligner botanisk Storebæltskysten. Den nordlige og østvendte har mere lighed med den øvrige kystnatur omkring Isefjorden. Et potentielt meget naturrigt fjordlandskab med skrænter og strandenge.

Visionen er at skabe afgræssede flader med gode muligheder for vilde blomster, spændende botanik og kvækkende tudser ved vandhullerne. Trampestien rundt om Næsset går gennem folde med græssende dyr. På den høje del af Næsset går stien ovenfor skrænten. Et spændende sted at opleve i samspil med det frie udsyn over Isefjorden og den markante stenstrøning i det lave vand ved Næsset.

Konkrete tiltag

Midlerne er en udvidelse af hegningen, så den nuværende afgræsning på østsiden kan udvides og føres hele vejen rundt om Næsset.

Desuden skal der ske en oprensning af eksisterende vand- og mosehuller og gravning af flere nye vandhuller, både højt og lavt liggende lavvandede vandhuller, hvor nogle gerne må tørre ud i løbet af sommeren.

Endelig skal der foretages en førstegangsrydning af opvoksede træer og buske på en del af det nye græsningsareal. Omkring alle vandhuller, nye som gamle, ryddes opvækst, så solen får frit spil.

Tilmeld nyhedsbrev

Få spændende nyheder og følg med i vores naturprojekter - tilmeld dig nyhedsbrevet gratis her.