Orø naturprojekt

Projektets mål er at sikre en ekstensiv afgræsning af overdrev og strandenge omkring Næsset og den nordligste del af Orø samt forbedre levevilkårene for den grønbrogede tudse, der tidligere var almindelig ved Orøs kyster.

Midlerne er en udvidelse af hegningen, så den nuværende afgræsning på østsiden kan udvides og føres hele vejen rundt om Næsset.

Desuden skal der ske en oprensning af eksisterende vand- og mosehuller og gravning af flere nye vandhuller, både højt og lavt liggende lavvandede vandhuller, hvor nogle gerne må tørre ud i løbet af sommeren.

Endelig skal der foretages en førstegangsrydning af opvoksede træer og buske på en del af det nye græsningsareal. Omkring alle vandhuller, nye som gamle, ryddes opvækst, så solen får frit spil.

Visionen er at skabe afgræssede flader med gode muligheder for vilde blomster, spændende botanik og kvækkende tudser ved vandhullerne.

Et naturrigt område det er spændende at op-leve i samspil med det frie udsyn over Isefjorden og den markante stenstrøning i det lave vand ved Næsset.

Formålet er, at forbedre biodiversiteten, især med bedre levesteder for den grøntbrogede tudse, men også generelt ved bedre afgræsning og mere lysåben natur til glæde for insekter og fugle.

 

Læs mere