Nyt overdrev ved Asbøl

Projektets mål er at lade 12,2 ha agerjord, der ligger midt i vigtigt naturområde med mange sjældne arter, overgå til urørt natur med overdrev, kratskov og sø.

Nyt overdrev ved Asbøl

Asbølgaard vest for Kolding har en mark på 12,2 ha, der ligger midt i et smukt naturområde omgivet af overdrev, eng, skov og Truds Å.

Marken har skrånende arealer hvorfra der i våde år sker jorderosion til det omkringliggende areal. Derfor vil vi omlægge marken til overdrev og kratskov ved at afblænde samtlige dræn i marken, og reolpløje den så det næringholdige jord i de øverste 20cm kommer ned i bunden at ligge, samtidig med at næringsfattig jord ned til 60cm dybde kommer oven på den næringsrige jord.

Derefter vil arter der trives i næringsfattig jord forhåbentlig spire frem. Vi vil desuden afhøste noget af den sjældne vegetation, der er på naboarealerne og sprede dem på den næringsfattige jord.

Det er vores håb med projektet, at skabe levesteder for bl.a. vilde bier og sommerfugle. For at arealet ikke skal gro helt til, vil vi ”styre” det med afgræsning af kreaturer.

Projektet og indsatsområder sker i tæt samarbejde med biologer fra Kolding Kommune.

Vi forventer, at der om 10 år vil være et smukt areal med overdrev, kratskov og mindst én mindre sø – måske med løvfrøer da de findes få kilometer fra arealet.

Tilmeld nyhedsbrev

Få spændende nyheder og følg med i vores naturprojekter - tilmeld dig nyhedsbrevet gratis her.