Naturpleje af Nørremile

Naturpleje af Nørremile

Projektets mål er at genskabe klitheden og parabelklitterne for at opnå en større biodiversitet. Tilgroning af området er nemlig et større og større problem, og det kvæler klitheden og den fine urte-vegation samt slører klitformationerne.

I et 40 hektar stort område med indlandsskrænter gemmer sig en ubrudt klitrække med dens speciale formation som en parabel. Men klitformationenerne sløres af de mange invasive bjergfyr og sitka graner som skygger de nøjsomme urter væk.
Rensdyrlav, blåmunke, hedelyng, kællingetand, blåhat mm. er udkonkurreret og om få år vil kronedækket være total. Derfor skal der nu sættes ind med fældning af nåletræ som ryddes og fjernes fra området.
Arbejdet skal udføres meget skånsom, i en frostperiode for at sikre at landskabets konturere ikke lider skade.
Derudover laves der skrab af klitheden med en lynghøster for at lave en foryngelse og ny spiring af klokkelyng, mose-bølle og revling. Det er et håb om at naturpleje projektet, kan danne viden og muligvis inspirere andre lodsejerer i området omkring Klim Klitplantage i at tænke naturpleje og jagt interesserne sammen og på den måde opnå en højere biodiversitet. 
DN Jammerbugt og ejeren af matriklen Bent Førgaard er særdeles glade for at opnå denne støtte til Naturpleje af Nørremile som om nogle år vil være et paradis for perlemorsommerfuglene, som søger nektar fra de mange blåmunke, djævelsbid og klokkelyng, som nu spirer frem efter endt naturpleje.
Turister og fastboende kan se og opleve de fantastiske og flotte parabelklitter og nyde den fine nordatlantiske klithede her langs med Havvejen tæt ved Klim Strand. Og gå på opdagelse i området, af de slåede stier og se den særegne næringfattige botanik med tæppe dannende tuer af Hede-rensdyrlav, sandstar og blomstrende urter med flere. 
5 år efter naturplejeprojektet er gennemført ved den årlige gennemgang og registrering af naturen, optæller den lokale afdeling af Danmarks Naturfredningsforening rekord mange larvespind efter sommerfuglen Hedepletvinge som nu er rykket massivt ind i området, efter at planten djævelsbid har fået lys og plads til at udfolde sig.
Naturplejen er en succes ikke bare for sommerfugle, men også mange edderkopper, insekter som grøn sandspringer nyder godt af de træløse klitter. 
Læs mere