Læsten Bakker og Skals Ådal

Læsten Bakker og Skals Ådal ved Randers rummer næsten alle danske naturtyper, der findes på landjorden.

Læsten Bakker og Skals Ådal

Læsten Bakker og Skals Ådal ved Randers rummer næsten alle danske naturtyper, der findes på landjorden. Den Danske Naturfond ejer i dag 61 ha i området.

Målet er, at Naturfondens areal i Læsten Bakker med tiden vil vokse og indgå i et stort sammenhængende naturområde på over 1000 ha, der også inkluderer Fussingø Indskovene, Fussing Sø og Tuemosen.

Ved at lave store sammenhængende arealer med større hegninger vil oplevelsen af det enestående landskab blive større, det vil give en større oplevelse at gå i området, hvor hegn ikke altid er synligt.

Store, ekstensive græsningsarealer vil skabe overgange mellem de forskellige naturtyper og hermed give en langt større variation i områderne. Frøspredningen vil øges mellem arealerne og give mulighed for at de mere sjældne arter kan finde nye egnede spirebede og overleve på sigt.

Naturen i området

Området i og omkring Læsten Bakker rummer en lang række værdifulde naturtyper som sure overdrev, rigkær, enge, kildevæld, krat og åløb.

Her finder man gamle enebærkrat samt åbne områder med hedelyng, bølget bunke, revling og blåbær.

Der er sjældne og særlige arter af orkidéer og andre urter som hvidblomstrede bakke-gøgelilje, lav skorsonér, liden steffensurt, engblomme, pyramide-læbeløs, liden soldug, eng-troldurt, og bredbladet kæruld samt almindelige arter som liden klokke, blåhat, blåmunke, almindelig kællingetand og timian.

Tidligere voksede der også sjældne plantearter som baltisk ensian, sump-hullæbe, kødfarvet gøgeurt og leverurt i området, men de er desværre forsvundet.

I Tuemosen, der før blev brugt til tørvegrave, finder man i dag store pilekrat samt den sjældne kongebregne.

I bakkerne kan man også støde på spændende dyrearter – herunder sjældne spindlere og insekter som nordlig fugleedderkop og brun bjørnesvirreflue. I ådalen kan man desuden træffe den smukke isfugl og odderen.

Tilmeld nyhedsbrev

Få spændende nyheder og følg med i vores naturprojekter - tilmeld dig nyhedsbrevet gratis her.