Kollund Skov

Kollund Skov er en gammel, oprindelig løvskov på nordsiden af Flensborg Fjord ved Kruså.

Kollund Skov

Den Danske Naturfond har i september 2017 erhvervet Kollund Skov på 130 ha ved den dansk-tyske grænse. Skoven er speciel, fordi der altid har været skov i området, og fordi den indeholder mange områder med gamle træer. Skoven er bl.a. karakteriseret af et markant landskab med stejle skrænter og dybe slugter ned mod Flensborg Fjord. Skoven har mange besøgende især langs Gendarmstien, der går gennem skoven på bakkerne ned mod fjorden.

Skoven

Kollund Skov er en gammel, oprindelig løvskov på nordsiden af Flensborg Fjord ved Kruså. Skoven udgør på en strækning selve grænsen til Tyskland. Skoven rummer mange områder med gammel bøgeskov, blandt andet på skrænterne ned mod fjorden. Skoven ligger tæt på statens naturområder ved Kruså, hvor der ligeledes findes gammel løvskov. Der er også en god sammenhæng med skov- og naturområder på den tyske side af grænsen.

Naturværdier

På grund af forekomsterne af gammel, oprindelig skov er Kollund Skov i en rapport fra Københavns Universitet udpeget som et eksempel på en af de skove, der på nationalt plan har særlige biodiversitetsværdier. Skoven er speciel, fordi der altid har været skov i området, fordi der er mange gamle træer og fordi man her er nær ved nordgrænsen for mange europæiske arter, som ikke tåler alt for hårde vintre. Der findes f.eks. naturlige forekomster af avnbøg. Af andre specielle arter kan bl.a. nævnes kæmpestar og bjergsalamander. Sortspætten findes også i skoven. Udover den gamle løvskov findes der også områder med yngre bevoksninger, åbne arealer og partier med nåleskov.

Projektet

Målet for fondens erhvervelse er at bevare alle de gamle træer og sikre, at mange flere områder i skoven får lov til at udvikle sig til gammel skov. Flere gamle træer og flere træer, som får lov til at ældes og dø naturligt, vil gøre skoven til et bedre levested for svampe, moser biller og fugle.

I den nordlige del af Kollund Skov har der tidligere været 2 større skovmoser. Moserne er for mange år siden blevet grøftet og afvandet og tilplantet med nåleskov. Nu skal grøfterne lukkes, og den naturlige vandstand i området genoprettes. Når vandstanden hæves, vil der med tiden udvikles naturlige skovmoser med åbne vandflader, siv, pilekrat og elle- og birketræer. Genopretningen vil påvirke et samlet areal på ca. 20 ha i den nordlige og centrale del af skoven, som igen vil få en naturlig vandstand, og der vil flere steder genopstå åbne vandflader. Arbejdet med at lukke grøfter og hæve vandstanden vil finde sted i sensommeren 2020. Men allerede fra efteråret 2019 vil arbejdet kunne mærkes i skoven. Her fældes mange af de grantræer, som vokser i og omkring de tidligere skovmoser.

I samarbejde med Aabenraa Kommune vil der også blive arbejdet på at forbedre adgangsforholdene og skabe endnu flere muligheder for naturoplevelser.

Historie

Kollund Skov er en del af grænselandets historie. Flensborg By købte de dele af Kollund Skov, som ligger mod fjorden i 1883 med det formål at bevare skoven som et populært udflugtsmål. Efter krigen blev skoven i modsætning til flere andre tyskejede ejendomme i Danmark ikke konfiskeret, men forblev i byens eje. I 2006 valgte Flensborg By at sælge sin del af skoven til et privat, dansk anpartsselskab, som siden da har ejet og drevet skoven. Den Danske Naturfond har erhvervet skoven i september 2017.

Friluftsliv

Kollund Skov har stor rekreativ betydning for borgere på begge sider af grænsen. Den primære brug foregår til fods eller cykel. Skovens veje bruge i mindre omfang af områdets ryttere. Ved vandet er der primitiv bålplads med mulighed for teltovernatning. Gendarmstien og den nationale cykelrute 8 forløber gennem skoven. Gendarmstien er i dag en 74 km lang regional vandresti mellem Padborg og Sønderborg. Den blev tidligere brugt til grænsebevogtning. Ved skoven findes også en lille grænseovergang ved Skomagerhus. Der er tale om en smal træbro ved Krusåens udløb i fjorden og en af Europas mindste grænseovergange. Læs vores plan for videreudvikling af friluftslivet i Kollund Skov under ’tilknyttede dokumenter’.

Overnatning

Overnat i shelter med enestående udsigt over Flensborg Fjord. På pladsen er der grill og muldtoilet. Der kan overnatte 6 personer i shelteren, men der kan maksimalt bookes 2 sammenhængende nætter af gangen. Hvis du vil være sikker på at der er plads, kan shelteren bookes for 50 kroner per nat uanset antal personer. Book her.

Tilmeld nyhedsbrev

Få spændende nyheder og følg med i vores naturprojekter - tilmeld dig nyhedsbrevet gratis her.