Hestkjær – et bynært græsningsprojekt

I projektet ved Hestkjær vil et areal på ca. 8,5 hektar bliver indhegnet og afgræsset af kreaturer. Hegningen vil blive koblet sammen med Thisted Kommunes hegning lige syd for, og på den måde strække sige helt ind til Thisted.

Hestkjær – et bynært græsningsprojekt

Der vil blive etableret en trampesti, så der er mulighed for at gå fra Thisted gennem naturområdet og ud til en lille cykelsti som fører ud til Baun Plantage.

Ud over afgræsningen vil der også blive etableret to søer på området, som er til gavn for både padder og insekter. Specielt har søerne til formål at forbedre leveforholdende for vandsalamander.

Netop dette areal egner sig godt til et naturgenopretningsprojekt, da hegningen indeholder landbrugsarealer, som støder op til både å, eng og overdrev. På den måde vil landbrugsarealet hurtigt blive til et naturareal, som skaber en naturlig overgang mellem de forskellige naturtyper. Da det er er vigtigt for os, at projektet er til gavn for befolkningen i Thisted, vil der i forbindelse med hegningen blive lavet informationsskilte, som informerer om projektet og den natur, som der er på området.

På lang sigt, er det vores håb, at arealerne får en højere naturkvalitet som muligvis vil kunne huse forskellige orkidearter.

Tilmeld nyhedsbrev

Få spændende nyheder og følg med i vores naturprojekter - tilmeld dig nyhedsbrevet gratis her.