Hammer Bakker

Op mod 1000 hektar af Hammer Bakker ved Aalborg vil i de kommende år gennemgå en omfattende naturgenopretning.

Hammer Bakker

Op mod 1000 hektar af Hammer Bakker ved Aalborg vil i de kommende år gennemgå en omfattende naturgenopretning. Med et budget på ca. 100 mio. kr. er målet at opkøbe og omdanne de nuværende mørke nåletræsplantager til en sammenhængende mosaik af lyse løvskove og tidligere tiders heder, overdrev og græsningslandskaber. Projektet skal forbedre levesteder for sjældne dyr og planter.

Hammer Bakker er på i alt ca. 2.000 hektar, og ligger ca. 10 km nordøst for Aalborg og Nørresundby. Bakkerne kan ses langvejs fra som en ø i det flade limfjordslandskab. Selve området er kuperet med mange højdedrag, bakker og stejle skrænter. I dag er meget af området bevokset med tætte nåletræsplantager, men her findes også rester af tidligere tiders løvskove, heder og overdrev.

Hammer Bakker er levested for en række sjældne arter. Det gælder bl.a. sommerfugle som brun pletvinge, forskellige arter af perlemorsommerfugl, violetrandet ildfugl og engblåfugl.

Området rummer mange fortidsminder og kulturspor – bl.a. gravhøje, gamle hulveje, rester af Kongevejene og tingsted. Hærvejen går tværs gennem området. Området er et kendt udflugtsmål i Nordjylland.

Naturprojektet

Det er målet at udvikle 1000 ha natur i særklasse. Projektet skal have væsentlig værdi for landskab, natur og sjældne dyr og planter. Det er samtidig målet at udvikle et område med stor rekreativ og formidlingsmæssig værdi.

Naturgenopretningen sker i hovedtræk ved gradvist at afvikle nåletræsplantage, udlæg af urørt skov samt genopretning af tidligere tiders lysåbne arealer med hede og overdrev, der plejes med græssende dyr. Med projektet skal området gøres mere tilgængeligt og udbygges med flere vandrestier, bedre cykelruter, lejrpladser og formidling mv.

Projektarealerne er fra starten på 715 ha, og har et budget på ca. 75 mio. kr. Det er planen at opkøbe yderligere arealer i området, når muligheden opstår de kommende år, og projektets samlede økonomi er derfor fastlagt til mere end 100 mio. kr.

Arealer der indgår i projektet fra starten:

Den Danske Naturfond: 450 ha (købt af Det Danske Hedeselskab pr. den 1. juli 2018)
Aalborg Kommune: 185 ha
Dansk Botanisk Forening: 80 ha

Partnere

Den Danske Naturfond: Ejer af arealer / projektudvikling / 25 mio. kr.

A. P. Møller Fonden: Medfinansiering op til 25 mio. kr.

Aalborg Kommune: Ejer af arealer / projektudvikling / arealdrift og tilsyn

Dansk Botanisk Forening: Ejer af arealer / projektudvikling / arealdrift

Miljø- og Fødevareministeriet: Medfinansiering på 12 mio. kr.

Til udvikling af områdets infrastruktur, publikumsfaciliteter og formidling afsøges mulighederne for yderligere medfinansiering fra private fonde m.fl.

Perspektiver

Projektet vil være et af de mest markante naturprojekter, der er gennemført i Danmark. Projektet vurderes med tiden at have potentiale til at kunne sidestilles med områder som Jægersborg Dyrehave og Rebild Bakker – både i forhold til størrelse, naturindhold og rekreativ værdi.

Aalborg Kommune vurderer, at Hammer Bakker har samme rekreative potentiale, som f.eks. de kommunale skove ved Aarhus og Vejle eller Gudenåengene ved Randers.

Tilmeld nyhedsbrev

Få spændende nyheder og følg med i vores naturprojekter - tilmeld dig nyhedsbrevet gratis her.