Bøtøskoven TEST

Sjældne sommerfugle, myriader af trækfugle og vildtlevende heste. Bøtøskoven på Falster er et besøg værd for dig, der vil opleve vild natur.

Bøtøskoven

Oplev gammel skov, fugtige moser og vandhuller. Mens du vandrer på en af de tre anlagte naturstier, kan du se et mylder af flaksende og sjældne sommerfugle, fugle på træk i titusindvis og heste, der lever frit.

Læs her, hvad du kan opleve, og hvad Den Danske Naturfond gør for naturen i Bøtøskoven.

Det kan du opleve

Den Danske Naturfond har genoprettet og beskyttet naturområdet Bøtøskoven ved Marielyst på Falster sammen med Guldborgsund Kommune siden 2017, hvor fonden købte 153 hektar svarende til cirka 153 fodboldbaner.

Dengang var skoven en mørk plantage med mange nåletræer i lige rækker, hvor få arter kan leve.

Vi har fældet mange af nåletræerne for at skabe flere åbne områder og lysninger i skoven, som bliver til flere levesteder for områdets mylder af sommerfugle.

Mange af de danske sommerfuglearter er generelt i tilbagegang, fordi der mangler skovlysninger og overdrevsarealer.

Det åbne skovlandskab med løvtræer og gamle skovfyr blandet med enge, overdrev og mindre lysninger giver bedre levevilkår for en lang række dyre- og plantearter.

Vi har bevaret de gamle fyrre- og birketræer i området. De gamle træer er gode levesteder for flagermus, men også for svampe, insekter og fugle, der har brug for hule rum i træer til at lægge æg eller overnatte i.

I skoven yngler rødtoppet fuglekonge i den nordlige del ved digegraven. Derfor beskytter vi fuglene ved at lade være med at rydde her.

Naturen holdes sund med naturens egne naturplejere. Kvæg og vildtlevende heste græsser i skoven.

De æder skud fra træer og buske, som ellers ville vokse til og lukke det åbne område af. Mange vilde dyre- og plantearter har gavn af åbne arealer med kort vegetation.

På den måde sørger vi for, at Bøtøskoven udvikler sig til et varieret, åbent skovlandskab med gamle træer og buske, lysninger og vådområder og åbne områder med enge og overdrev.

De mange naturtyper giver flere steder at leve for mange forskellige arter.

Skoven ligger lige op til sommerhusområdet ved Marielyst. Vi vil gerne give alle flere naturoplevelser, uden at det går ud over naturen.

Derfor har vi sat skilte op, som fortæller, hvordan man bedst oplever skoven, uden naturen tager skade.

VILDE HESTE HJÆLPER NATUREN

Vi har sat vildheste ud i Bøtøskoven af racen Konik, som stammer fra Polen. Man har avlet Konikheste, så de ligner den oprindelige, vilde europæiske hest tarpanen, som uddøde omkring år 1900.

Hestene skal gå ude hele året sammen med kvæg og sørge for at pleje naturen.

De æder skud af buske og træer og forhindrer, at arealerne gror til igen. Det sørger for den rigtige balance mellem åbne græsarealer og områder med skov.

Ved årsskiftet 2019/2020 bestod hesteflokken i Bøtøskoven af 15 dyr.

Hold venligst afstand for din sikkerheds skyld og undlad at fodre dyrene, så de ikke bliver syge.

Det kan du opleve

Den Danske Naturfond har genoprettet og beskyttet naturområdet Bøtøskoven ved Marielyst på Falster sammen med Guldborgsund Kommune siden 2017, hvor fonden købte 153 hektar svarende til cirka 153 fodboldbaner.

Dengang var skoven en mørk plantage med mange nåletræer i lige rækker, hvor få arter kan leve.

Vi har fældet mange af nåletræerne for at skabe flere åbne områder og lysninger i skoven, som bliver til flere levesteder for områdets mylder af sommerfugle.

Mange af de danske sommerfuglearter er generelt i tilbagegang, fordi der mangler skovlysninger og overdrevsarealer.

Det åbne skovlandskab med løvtræer og gamle skovfyr blandet med enge, overdrev og mindre lysninger giver bedre levevilkår for en lang række dyre- og plantearter.

Vi har bevaret de gamle fyrre- og birketræer i området. De gamle træer er gode levesteder for flagermus, men også for svampe, insekter og fugle, der har brug for hule rum i træer til at lægge æg eller overnatte i.

I skoven yngler rødtoppet fuglekonge i den nordlige del ved digegraven. Derfor beskytter vi fuglene ved at lade være med at rydde her.

Naturen holdes sund med naturens egne naturplejere. Kvæg og vildtlevende heste græsser i skoven.

De æder skud fra træer og buske, som ellers ville vokse til og lukke det åbne område af. Mange vilde dyre- og plantearter har gavn af åbne arealer med kort vegetation.

På den måde sørger vi for, at Bøtøskoven udvikler sig til et varieret, åbent skovlandskab med gamle træer og buske, lysninger og vådområder og åbne områder med enge og overdrev.

De mange naturtyper giver flere steder at leve for mange forskellige arter.

Skoven ligger lige op til sommerhusområdet ved Marielyst. Vi vil gerne give alle flere naturoplevelser, uden at det går ud over naturen.

Derfor har vi sat skilte op, som fortæller, hvordan man bedst oplever skoven, uden naturen tager skade.

VILDE HESTE HJÆLPER NATUREN

Vi har sat vildheste ud i Bøtøskoven af racen Konik, som stammer fra Polen. Man har avlet Konikheste, så de ligner den oprindelige, vilde europæiske hest tarpanen, som uddøde omkring år 1900.

Hestene skal gå ude hele året sammen med kvæg og sørge for at pleje naturen.

De æder skud af buske og træer og forhindrer, at arealerne gror til igen. Det sørger for den rigtige balance mellem åbne græsarealer og områder med skov.

Ved årsskiftet 2019/2020 bestod hesteflokken i Bøtøskoven af 15 dyr.

Hold venligst afstand for din sikkerheds skyld og undlad at fodre dyrene, så de ikke bliver syge.

I am text block

Tag vandreskoene på eller hop på cyklen og bevæg dig ad de tre markerede stier mellem gamle træer og åbne enge og moser, mens sommerfugle og andre insekter flakser over et tæppe af vilde blomster og planter.

Læs mere

Den Danske Naturfond har genoprettet og beskyttet naturområdet Bøtøskoven ved Marielyst på Falster sammen med Guldborgsund Kommune siden 2017, hvor fonden købte 153 hektar svarende til cirka 153 fodboldbaner.

Dengang var skoven en mørk plantage med mange nåletræer i lige rækker, hvor få arter kan leve.

Vi har fældet mange af nåletræerne for at skabe flere åbne områder og lysninger i skoven, som bliver til flere levesteder for områdets mylder af sommerfugle.

Mange af de danske sommerfuglearter er generelt i tilbagegang, fordi der mangler skovlysninger og overdrevsarealer.

Det åbne skovlandskab med løvtræer og gamle skovfyr blandet med enge, overdrev og mindre lysninger giver bedre levevilkår for en lang række dyre- og plantearter.

Vi har bevaret de gamle fyrre- og birketræer i området. De gamle træer er gode levesteder for flagermus, men også for svampe, insekter og fugle, der har brug for hule rum i træer til at lægge æg eller overnatte i.

I skoven yngler rødtoppet fuglekonge i den nordlige del ved digegraven. Derfor beskytter vi fuglene ved at lade være med at rydde her.

Naturen holdes sund med naturens egne naturplejere. Kvæg og vildtlevende heste græsser i skoven.

De æder skud fra træer og buske, som ellers ville vokse til og lukke det åbne område af. Mange vilde dyre- og plantearter har gavn af åbne arealer med kort vegetation.

På den måde sørger vi for, at Bøtøskoven udvikler sig til et varieret, åbent skovlandskab med gamle træer og buske, lysninger og vådområder og åbne områder med enge og overdrev.

De mange naturtyper giver flere steder at leve for mange forskellige arter.

Skoven ligger lige op til sommerhusområdet ved Marielyst. Vi vil gerne give alle flere naturoplevelser, uden at det går ud over naturen.

Derfor har vi sat skilte op, som fortæller, hvordan man bedst oplever skoven, uden naturen tager skade.

VILDE HESTE HJÆLPER NATUREN

Vi har sat vildheste ud i Bøtøskoven af racen Konik, som stammer fra Polen. Man har avlet Konikheste, så de ligner den oprindelige, vilde europæiske hest tarpanen, som uddøde omkring år 1900.

Hestene skal gå ude hele året sammen med kvæg og sørge for at pleje naturen.

De æder skud af buske og træer og forhindrer, at arealerne gror til igen. Det sørger for den rigtige balance mellem åbne græsarealer og områder med skov.

Ved årsskiftet 2019/2020 bestod hesteflokken i Bøtøskoven af 15 dyr.

Hold venligst afstand for din sikkerheds skyld og undlad at fodre dyrene, så de ikke bliver syge.

I am text block

Tag vandreskoene på eller hop på cyklen og bevæg dig ad de tre markerede stier mellem gamle træer og åbne enge og moser, mens sommerfugle og andre insekter flakser over et tæppe af vilde blomster og planter.

Læs mere

Den Danske Naturfond har genoprettet og beskyttet naturområdet Bøtøskoven ved Marielyst på Falster sammen med Guldborgsund Kommune siden 2017, hvor fonden købte 153 hektar svarende til cirka 153 fodboldbaner.

Dengang var skoven en mørk plantage med mange nåletræer i lige rækker, hvor få arter kan leve.

Vi har fældet mange af nåletræerne for at skabe flere åbne områder og lysninger i skoven, som bliver til flere levesteder for områdets mylder af sommerfugle.

Mange af de danske sommerfuglearter er generelt i tilbagegang, fordi der mangler skovlysninger og overdrevsarealer.

Det åbne skovlandskab med løvtræer og gamle skovfyr blandet med enge, overdrev og mindre lysninger giver bedre levevilkår for en lang række dyre- og plantearter.

Vi har bevaret de gamle fyrre- og birketræer i området. De gamle træer er gode levesteder for flagermus, men også for svampe, insekter og fugle, der har brug for hule rum i træer til at lægge æg eller overnatte i.

I skoven yngler rødtoppet fuglekonge i den nordlige del ved digegraven. Derfor beskytter vi fuglene ved at lade være med at rydde her.

Naturen holdes sund med naturens egne naturplejere. Kvæg og vildtlevende heste græsser i skoven.

De æder skud fra træer og buske, som ellers ville vokse til og lukke det åbne område af. Mange vilde dyre- og plantearter har gavn af åbne arealer med kort vegetation.

På den måde sørger vi for, at Bøtøskoven udvikler sig til et varieret, åbent skovlandskab med gamle træer og buske, lysninger og vådområder og åbne områder med enge og overdrev.

De mange naturtyper giver flere steder at leve for mange forskellige arter.

Skoven ligger lige op til sommerhusområdet ved Marielyst. Vi vil gerne give alle flere naturoplevelser, uden at det går ud over naturen.

Derfor har vi sat skilte op, som fortæller, hvordan man bedst oplever skoven, uden naturen tager skade.

VILDE HESTE HJÆLPER NATUREN

Vi har sat vildheste ud i Bøtøskoven af racen Konik, som stammer fra Polen. Man har avlet Konikheste, så de ligner den oprindelige, vilde europæiske hest tarpanen, som uddøde omkring år 1900.

Hestene skal gå ude hele året sammen med kvæg og sørge for at pleje naturen.

De æder skud af buske og træer og forhindrer, at arealerne gror til igen. Det sørger for den rigtige balance mellem åbne græsarealer og områder med skov.

Ved årsskiftet 2019/2020 bestod hesteflokken i Bøtøskoven af 15 dyr.

Hold venligst afstand for din sikkerheds skyld og undlad at fodre dyrene, så de ikke bliver syge.

Det kan du opleve

Tag vandreskoene på eller hop på cyklen og bevæg dig ad de tre markerede stier mellem gamle træer og åbne enge og moser, mens sommerfugle og andre insekter flakser over et tæppe af vilde blomster og planter.

Måske møder du de heste, som lever vildt i området og hjælper med at holde planter, træer og buske nede til gavn for mange dyre- og plantearter.

I træktiden myldrer det med både fugle og sommerfugle.

På en sommerdag kan du se mange arter af sommerfugle på diget og i skoven, og det gør området til en af de bedste steder at se sommerfugle i Danmark.

Fuglelivet er også værd at nyde. Her yngler sjældne arter som havørn og rødtoppet fuglekonge, og i træktiden kan du se titusindvis af småfugle, der fylder skoven.

Du kan gå ad tre stier, en på 1,5 kilometer og to på 3,5 kilometer. Det er perfekt for hele familien en hel eller halv dag.

Der er picnic-områder, hvor du kan nyde din medbragte kaffe eller mad.

Du finder kort ved indgangen til skoven, hvor du også kan parkere.

Hjælp naturen ved at følge Naturfondens regler for at færdes i naturen.

Særlig natur

Tag vandreskoene på eller hop på cyklen og bevæg dig ad de tre markerede stier mellem gamle træer og åbne enge og moser, mens sommerfugle og andre insekter flakser over et tæppe af vilde blomster og planter.

Måske møder du de heste, som lever vildt i området og hjælper med at holde planter, træer og buske nede til gavn for mange dyre- og plantearter.

I træktiden myldrer det med både fugle og sommerfugle.

På en sommerdag kan du se mange arter af sommerfugle på diget og i skoven, og det gør området til en af de bedste steder at se sommerfugle i Danmark.

Fuglelivet er også værd at nyde. Her yngler sjældne arter som havørn og rødtoppet fuglekonge, og i træktiden kan du se titusindvis af småfugle, der fylder skoven.

Du kan gå ad tre stier, en på 1,5 kilometer og to på 3,5 kilometer. Det er perfekt for hele familien en hel eller halv dag.

Der er picnic-områder, hvor du kan nyde din medbragte kaffe eller mad.

Du finder kort ved indgangen til skoven, hvor du også kan parkere.

Hjælp naturen ved at følge Naturfondens regler for at færdes i naturen.

fotos fra området

Tilmeld nyhedsbrev

Få spændende nyheder og følg med i vores naturprojekter - tilmeld dig nyhedsbrevet gratis her.