Karoline Prien Kjeldsen
Bestyrelsesmedlem

Karoline Prien Kjeldsen (født 1961) er uddannet cand.jur. fra Københavns Universitet i 1987, hvorefter hun blev ansat i Justitsministeriet som fuldmægtig, og siden som kontorchef for ministeriets internationale kontor samt kontoret for Budget- og Planlægning. Efterfølgende arbejdede Karoline Prien Kjeldsen som departementschef i Kulturministeriet fra 2000 til 2013.

Karoline Prien Kjeldsen er medlem af en række bestyrelser, herunder bestyrelsen for Ny Carlsbergs Glyptotek og fonden Den Nordatlantiske Brygge, hvor hun siden 2011 har fungeret som formand.

Karoline Prien Kjeldsen er udpeget af daværende miljøminister Kirsten Brosbøl for en periode på 4 år. Karoline tiltrådte posten d. 27/1-2015.