Hanne Stensen Christensen
Bestyrelsesmedlem

Hanne S. Christensen er direktør i Lejre Kommune med ansvar for bl.a. natur, miljø og fysisk planlægning. Hun er uddannet cand. scient i miljøbiologi fra Københavns Universitet, og har derudover en mastergrad i offentlig administration fra CBS. Hanne har knap 15 års ledelseserfaring fra det tidligere Frederiksborg Amt, Næstved Kommune og senest Lejre Kommune.

Hanne Stensen Christensen er udpeget af stifterne for en periode på 6. år. Hanne tiltrådte posten d. 1/1-2017.