Rådgivende Udvalg

Foto: Michael Stoltze

Rådgivende Udvalg

Det rådgivende udvalg rådgiver fonden i forhold til overordnede strategiske emner og øvrige aktiviteter i relation til opfyldelse af fondens formål.
Udvalget er bredt sammensat af personer, der repræsenterer landsdækkende foreninger og interesser- og erhvervsorganisationer inden for jordbrug, natur, miljø og friluftliv, samt af universiteter.

Udvalget består i sin første periode af følgende medlemmer:

 • Præsident Maria Reumert Gjerding (Danmarks Naturfredningsforening),
 • Formand Egon Østergaard (Dansk Ornitologisk Forening),
 • Formand Lars Mortensen (Friluftsrådet),
 • Formand Claus Lind Christensen (Danmarks Jægerforbund),
 • Forbundsformand Verner W. Hansen (Danmarks Sportsfiskerforbund),
 • Biolog Charlotte Moshøj (Det Grønne Kontaktudvalg/Dansk Pattedyrforening),
 • Viceformand Lone Andersen (Landbrug og Fødevarer),
 • Direktør Jan Søndergaard (Dansk Skovforening),
 • Bestyrelsesmedlem Gustav Garth-Grüner (Bæredygtigt Landbrug),
 • Formand Per Kølster (Økologisk Landsforening),
 • Vicekontorchef Troels Garde (Kommunernes Landsforening),
 • Viceinstitutleder Flemming Skov (Aarhus Universitet) samt
 • Professor Jørgen Primdahl (Københavns Universitet).

Fra fonden deltager formand og direktør i udvalgets møder.

Kommissorium for det rådgivende udvalg for Den Danske Naturfond

Referat fra 1. møde i det rådgivende udvalg

Referat fra 2. møde i det rådgivende udvalg – 2. januar 2016

Referat fra 3. møde i det rådgivende udvalg – 15. juni 2016

Referat fra 4. møde i det rådgivende udvalg – 28. oktober 2016

Referat fra 5. møde i det rådgivende udvalg – 31. maj 2017

Referat fra 6. møde i det rådgivende udvalg – 31. oktober 2017 

Referat fra 7. møde i det rådgivende udvalg – 7. marts 2018