Hjemmesiden er ved at blive opdateret. Vi henviser i mellemtiden til vores facebook side

Organisation, baggrund og fakta

Den Danske Naturfond er en privat, non-profit fond,
der arbejder for at forbedre naturtilstanden i Danmark.
Fonden blev stiftet i januar 2015.

Baggrund

Den Danske Naturfond er stiftet i januar 2015 på baggrund af vedtægter fastlagt af fondens tre stiftere – den danske stat, VILLUM FONDEN og Aage V. Jensen Naturfond – og af loven om Den Danske Naturfond vedtaget i december 2014.

Fonden arbejder for at forbedre naturtilstanden og vandmiljøet. Herudover er det et selvstændigt formål for fonden at styrke den folkelige opbakning til arbejdet med naturgenopretning og -beskyttelse.

Fonden er en privat, uafhængig, non-profit fond. Som følge af Lov om Den Danske Naturfond er Naturfonden underlagt en række krav, som skal sikre en åben og god forvaltning. Derudover følger det af loven, at fonden som udgangspunkt skal give offentligheden adgang til sine arealer, i lighed med hvad der gælder for offentligt ejede arealer.

Organisation

Den Danske Naturfonds bestyrelse har 7 medlemmer. Bestyrelsen er udpeget af stifterne, men medlemmerne agerer uafhængigt af disse. Bestyrelsesmedlemmer vælges for mellem 4 og 6 år og genvalg kan finde sted én gang. De nærmere regler for udpegning og indstilling af medlemmer til fondens bestyrelse fremgår af fondens vedtægter.

Fondens bestyrelse har ansat en direktør med ansvar for den daglige ledelse af fondens sekretariat. Sekretariatet håndterer alle fondens daglige opgaver og administration, herunder projektudvikling, regnskab, kommunikation, samarbejde og løbende sagsbehandling.

Bestyrelsen har endvidere etableret et rådgivende udvalg. Udvalget er bredt sammensat og medlemmerne udpeges af landsdækkende foreninger og interesse- og erhvervsorganisationer, som varetager interesser angående jordbrug, natur, miljø og friluftsliv, samt universiteter.

Tilmeld nyhedsbrev

Få spændende nyheder og følg med i vores naturprojekter - tilmeld dig nyhedsbrevet gratis her.