Bestyrelse

Bestyrelsen har det overordnede ansvar for fonden og dens aktiviteter. Den første bestyrelse er udpeget af fondens stiftere (jf. vedtægter). Formanden og 3 medlemmer er udpeget for en periode på 6 år. Øvrige medlemmer er udpeget for 4 år. Genudpegning kan finde sted én gang. Alle fondens bestyrelsesmedlemmer er uafhængige og varetager fondens formål uvildigt og upartisk.

 

Lauritz B. Holm-Nielsen
Formand

Læs mere

Lauritz B. Holm-Nielsen (født 1946) er uddannet mag.scient. i biologi fra Aarhus Universitet og har siden arbejdet inden for universitetsverdenen. Efter en periode som administrativ og faglig leder på Aarhus Universitet arbejdede Lauritz 18 år i udlandet, heraf tolv år som Lead Specialist i Verdensbanken, Washington D.C. Fra 2005 til 2013 var Lauritz rektor for Aarhus Universitet. Lauritz er direktør for Sino-Danish Center ved University of the Chinese Academy of Sciences, Beijing og særlig rådgiver for universitetsledelsen på Aarhus Universitet. Han er derudover engageret i en række bestyrelser, herunder som formand for bestyrelserne for Nationalt udvalg for Forskningsinfrastruktur (NUFI) og præsident for den europæiske forskersammenslutning Euroscience.

Lauritz B. Holm-Nielsen er udpeget af daværende miljøminister Kirsten Brosbøl for en periode på 6 år. Lauritz tiltrådte posten d. 27/1-2015.

Bente Overgaard
Næstformand

Læs mere

Bente Overgaard (født 1964) er cand.scient.pol fra Århus Universitet. Var i perioden 2008-2016 koncerndirektør i Nykredit A/S. Bente Overgaard er bestyrelsesmedlem i SP Group, Øresundsinstituttet, Finansiel Stabilitet, Energinet,
Royal Arena og ansvarlig for CBS bestyrelsesuddannelserne til bank, pension og forsikring. Hun er partner med fokus på finans og digitalisering hos Flensby& Partners.

Bente Overgaard er udpeget af daværende miljøminister Kirsten Brosbøl for en periode på 6 år. Bente tiltrådte posten d. 27/1-2015.

Frank Ladegaard Erichsen
Bestyrelsesmedlem

Læs mere

Frank Ladegaard Erichsen (født 1983) har et Studenterkursus fra Aarhus Akademi og har siden arbejdet med restaurering af fredede bygninger i Norge. I 2005 købte han Kastaniegaarden på Djursland, hvorfra hele Danmark siden 2007 har lært ham at kende i selvforsyningsprogrammet ‘Bonderøven’, hvor han er vært og tilrettelægger. Frank Ladegaard Erichsen har udgivet to bøger om selvforsyning, og har siden 2013 arbejdet med at etablere Kastaniegaardens Uddannelsescenter, som har til formål at uddanne sine elever inden for traditionelle håndværk, bæredygtighed og bred naturforståelse.

Frank Erichsen er udpeget af daværende miljøminister Kirsten Brosbøl for en periode på 4 år. Frank tiltrådte posten d. 27/1-2015.

Hanne Stensen Christensen
Bestyrelsesmedlem

Læs mere

Hanne S. Christensen er direktør i Lejre Kommune med ansvar for bl.a. natur, miljø og fysisk planlægning. Hun er uddannet cand. scient i miljøbiologi fra Københavns Universitet, og har derudover en mastergrad i offentlig administration fra CBS. Hanne har knap 15 års ledelseserfaring fra det tidligere Frederiksborg Amt, Næstved Kommune og senest Lejre Kommune.

Hanne Stensen Christensen er udpeget af stifterne for en periode på 6. år. Hanne tiltrådte posten d. 1/1-2017.

Jørn Jespersen
bestyrelsesmedlem

Læs mere

Jørn Jespersen (født 1955) er uddannet HD i Organisation og Personaleudvikling fra Handelshøjskolen i København og har siden 2007 været direktør for brancheforeningen Dansk Miljøteknologi. Han er desuden indehaver af rådgivnings- og konsulentvirksomheden JJ Advice, som rådgiver inden for miljøpolitik, ledelse og organisation. Jørn Jespersen sad fra 1994 til 2005 i Folketinget for SF, hvor han blandt andet bestred posterne som formand for Folketingets Miljøudvalg og Folketingets Fødevareudvalg. Han er i dag direktør i Dansk Miljøteknologi og er derudover engageret i bestyrelsen i GUDP (Grønt Udviklings- og Demonstrations Program) og som formand for projektet Det åbne land som dobbelt ressource”. Jørn Jespersen var også formand for Natur- og Landbrugskommissionen i 2012-2013.

Jørn Jespersen er udpeget af daværende miljøminister Kirsten Brosbøl for en periode på 6 år. Jørn tiltrådte posten d. 27/1-2015.

Karoline Prien Kjeldsen
Bestyrelsesmedlem

Læs mere

Karoline Prien Kjeldsen (født 1961) er uddannet cand.jur. fra Københavns Universitet i 1987, hvorefter hun blev ansat i Justitsministeriet som fuldmægtig, og siden som kontorchef for ministeriets internationale kontor samt kontoret for Budget- og Planlægning. Efterfølgende arbejdede Karoline Prien Kjeldsen som departementschef i Kulturministeriet fra 2000 til 2013.

Karoline Prien Kjeldsen er medlem af en række bestyrelser, herunder bestyrelsen for Ny Carlsbergs Glyptotek og fonden Den Nordatlantiske Brygge, hvor hun siden 2011 har fungeret som formand.

Karoline Prien Kjeldsen er udpeget af daværende miljøminister Kirsten Brosbøl for en periode på 4 år. Karoline tiltrådte posten d. 27/1-2015.

Per Holten-Andersen
Bestyrelsesmedlem

Læs mere

Per Holten-Andersen (født 1952) er forstkandidat og Ph.d. fra Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole og HD i Finansiering og Kreditvæsen fra Copenhagen Business School. Han var rektor ved Den Kgl. Veterinær og Landbohøjskole fra 2002-2006. Efter fusionen mellem Landbohøjskolen og Københavns Universitet var Per Holten-Andersen dekan ved det Biovidenskabelige Fakultet (KU-Life) fra 2007-2011. Siden 2012 har han været rektor for Copenhagen Business School. Per Holten-Andersen har også en række bestyrelses- og æresudnævnte poster på sit cv.

Per Holten-Andersen er udpeget af daværende miljøminister Kirsten Brosbøl for en periode på 4 år. Per tiltrådte posten d. 27/1-2015.