Naturfonden ansætter to fundraisere

Den Danske Naturfond har ansat to nye medarbejdere, der skal udvikle og styrke fondens arbejde med funding og partnerskaber. Velkommen til Maya Schuster og Kim Skytte Graae.

Maya Schuster er uddannet cand.mag. i tværkulturelle studier og har arbejdet med kampagner og fundraising siden hun blev færdiguddannet. Maya kommer fra en stilling som fundraiser i Dansk Ornitologisk Forening, hvor hun fra 2013 har arbejdet for at beskytte Danmarks fugle og deres natur og for at give danskerne gode oplevelser i naturen.

Maya begynder sit arbejde i Den Danske Naturfond den 7. februar 2017


Kim Skytte Graae har mere end 10 års erfaring med fundraising og har siddet i organisationer som Folkekirkens Nødhjælp, WWF Verdensnaturfonden og København Zoo.
Han er bl.a. initiativtager og projektleder på Folkekirkens Nødhjælp’s ”Giv en ged”-kampagne, der i 2006 gav danskerne muligheden for at give velgørenhed i julegave. Kim har en særlige interesse for organisationssamarbejder, databaser og digital fundraising.

Kim begynder sit arbejde i Den Danske Naturfond den 20. februar 2017.