INVESTER I DEN DANSKE NATUR

Vær med til at gøre Danmark et par kvadratmeter grønnere hver år. Frikøb et stykke vild, dansk natur svarende til jeres virksomheds størrelse.

Grøn er det nye sort

72%
af alle danskere ønsker mere vild natur i Danmark
1
koster 12 kroner
100 %
går til frikøb
Tilmeld dig inden 1. juni så deltager du i lodtrækningen om et vildt firmaevent: en gourmetmiddag i det fri for dig og dine kolleger.

Vind en vild oplevelse

Tilmeld jer inden 1. juni og deltag i lodtrækningen om en gourmetmiddag for op til 12 personer i din virksomhed. Middagen, der serveres i det fri, er leveret af Guns N’ Gourmet, der også støtter Den Danske Naturfond.
video-play-icon

Hvem er vi?

Den Danske Naturfond køber, beskytter og genopretter natur i hele Danmark for at sikre unikke naturoplevelser og evigtvarende naturbeskyttelse. Den Danske Naturfond er en uafhængig, nonprofit, privat fond. Alle har fri adgang til fondens naturarealer – i dag og om 100 år.

Hvorfor dansk natur?

I Danmark har vi mange smukke og unikke naturområder. Fra de stormombruste kyster over eventyrlige, urørte skove til bølgende blomsterenge. Men mange af de vilde dyr og planter, som tidligere var almindelige her, er i dag truet, fordi deres levesteder forsvinder. Det er vores opgave at passe på naturen, for alle skal have mulighed for at opleve storslået dansk natur. Nu og i al fremtid.

100% til naturen

Din støtte er med til at sikre naturen, hvor den findes og er truet, og genoprette den, hvor den før har været. For at dit bidrag rækker længere, bliver der ikke taget nogen form for administrationsgebyr. Fondens administrationsudgifter er dækket af andre midler. Det betyder, at dit bidrag går 100% ubeskåret til opkøb af værdifulde danske naturområder, hvor der er brug for beskyttelse, naturgenopretning eller -pleje.

Hvad får du?

Virksomheder, der støtter Den Danske Naturfond, får et bevis til væggen og et mærkat til døren, der fortæller omverdenen, hvor stor en forskel I har gjort. Udover at være med til at sikre fremtiden og bidrage til de fælles verdensmål, får I også mulighed for at give jeres kollegaer og kunder unikke oplevelser, når I sammen tager ud og oplever lige præcis det stykke danske natur, I har været med til at sikre for altid og for alle.

Få en uforpligtende snak om jeres muligheder

Maya Schuster

Fundraiser
ms@ddnf.dk
Tlf.: 2481 7747

Kim Skytte Graae

Fundraiser
ks@ddnf.dk
Tlf.: 2481 3580

Flemming Nielsen

Direktør
fn@ddnf.dk
Tlf.: 2466 1362
“Den Danske Naturfond er en partner, hvor vi virkelig får noget ud af de penge, vi donerer. Det giver en stor stolthed at kunne vise det areal frem, som vi har støttet, og hvor vores penge har gjort gavn. For os er det vigtigt at støtte en organisation med stor gennemsigtighed, hvor pengene bliver brugt til noget, som reelt gør en stor forskel både nu og langt ude i fremtiden”

- Lars Riis, ELSK

FN's 17 verdensmål for bæredygtig udvikling

Mål 3: Sundhed og trivsel

Sikre et sundt liv for alle og fremme trivsel for alle aldersgrupper

Mål 13: Klimaindsats

Handle hurtigt for at bekæmpe klimaforandringer og deres konsekvenser

Mål 14: Livet i havet

Bevare og sikre bæredygtig brug af verdens have og deres ressourcer

Mål 15: Livet på land

Beskytte, genoprette og støtte bæredygtig brug af økosystemer på land, bekæmpe ørkendannelse, standse udpining af jorden og tab af biodiversitet

Vores projekter

Kortet viser en række af fondens projekter. Her kan du læse om fire markante projekter.

Mandø

Mandø ligger midt i Vadehavet. På Mandø findes en af de største og mest unikke koncentrationer af trækfugle og ynglende engfugle. Men flere af fuglene har været i tilbagegang. Naturfondens projekt er med til at vende udviklingen.

Kollund Skov

Kollund Skov er en gammel, oprindelig løvskov på nordsiden af Flensborg Fjord ved Kruså. Skoven skal udvikle sig til en gammel, urørt skov og bliver et bedre levested for mange sjældne arter. Bland andet bjergsalamanderen og sortspætten.

Hammer Bakker

Lige nord for Aalborg hæver de 2000 hektar store bakker sig. Efter istiden var Hammer Bakker øer i et stort hav. Da havet trak sig tilbage, blev området beboet, og den oprindelige naturskov blev gradvist fældet. Heder og overdrev bredte sig, indtil bakkerne for ca. 100 år siden blev tilplantet med tæt nåleskov. Nu skal naturen tilbage.

Bøtøskoven

Skoven ved Bøtø ligger ud til Østersøen og er et varieret, åbent skovlandskab med græssende dyr. Der er mange lysninger, små vådområder og åbne områder med enge og overdrev. Her yngler havørnen, og skoven er levested for flere sjældne arter.

Sammen med små og store virksomheder som din, frikøber, beskytter og genopretter Den Danske Naturfond vild dansk natur.

STØT DEN DANSKE NATUR

Om fonden

Den Danske Naturfond vil skabe et Danmark med bedre plads til dyr og planter, hvor alle kan opleve storslået natur på naturens betingelser. Fonden arbejder i hele landet og forfølger sit formål ved at opkøbe jord, hvor naturen genoprettes, plejes og sikres for eftertiden. Alle opkøb sker gennem frivillige aftaler med private lodsejere.

Naturen skal sikres bedre, hvor den allerede findes og er truet, og den skal genoprettes, hvor den tidligere har været. Vores projekter skaber bedre biologisk sammenhæng i skovene og det åbne landskab og en natur, der udvikler sig på egne præmisser. En rigere natur er mere spændende at gå på opdagelse i, og den giver større mulighed for at komme tæt på de dyr og planter, der gør dansk natur til noget særligt.


Den Danske Naturfond er uafhængig og arbejder ikke for særlige interesser. Vi tænker og arbejder langsigtet for at skabe blivende, evigtvarende værdier med en sikker beskyttelse af naturværdier og en solid forankring af den langsigtede forvaltning.

Den Danske Naturfond er en privat fond, der er stiftet i 2015.