Formål

Formål

Fonden gennemfører projekter, som skaber ny og bedre natur, bidrager til at sikre den biologiske mangfoldighed og skaber bedre plads til dyr, planter og svampe. I dette arbejde indgår også en indsats for et forbedret vandmiljø og et bidrag til at reducere udledningen af drivhusgasser.

I vedtægterne er formålet formuleret som følger:

“Den Danske Naturfond har til formål at forbedre naturtilstanden og vandmiljøet i Danmark. Fonden skal opfylde sit formål ved

  • at styrke naturens mangfoldighed gennem forbedring af levestederne for beskyttelsesværdige dyr og planter,
  • at vandløb, søer og indre farvande bliver renere, og belastningen med næringstoffer reduceres som et led i fondens aktiviteter,
  • at fondens aktiviteter også bidrager til at reducere udledningen af drivhusgasser eller forøge bindenden af disse og
  • at styrke den folkelige forankring af, opbakning til og deltagelse i arbejdet med naturgenopretning og – beskyttelse.

Fondens bestyrelse prioriterer projekter, som bidrager til at forbedre beskyttelsen af truede dyr og planter. Fonden skal herudover arbejde for renere vandmiljø, herunder reduceret udledning af næringstoffer, som led i sine aktiviteter. Der vil i den forbindelse ofte være positive effekter på udledningen eller bindingen af drivhusgasser, som fondens bestyrelse kan inddrage i sin beslutninger.

Fondens aktiviteter skal ikke erstatte, men supplere og forstærke offentlige og private indsatser for naturtilstanden og vandmiljøet.”