Biodiversitetsdag

VI HAR BRUG FOR 1.000 NATURELSKERE I DAG!
– SMS ”natur” til 1272 og donér 1 m² unik natur for 12 kr.

Vi skal handle i dag!

I dag er det International Biodiversitetsdag. Vi er på gal kurs i forhold til internationale mål om at have hjulpet biodiversiteten i 2020. Du kan gøre en konkret forskel lige nu. 2000 arter mangler plads i den vilde natur. Giv dem et hjem:

Send en SMS til 1272 med teksten ”natur”. Det koster 12 kroner, og de sikrer 1 m² unik natur.

Sammen vender vi udviklingen og passer på den danske natur!

Hvad er det, vi skal passe på?

I Danmark har vi mange smukke og unikke naturområder. Fra de stormombruste kyster over eventyrlige, urørte skove til bølgende blomsterenge. Men mange af de vilde dyr og planter, som tidligere var almindelige her, er i dag truet, fordi deres levesteder forsvinder. Det er vores opgave at passe på naturen, for alle skal have mulighed for at opleve storslået dansk natur. Nu og i al fremtid.

Hvad har de truede arter brug for?

Først og fremmest plads og fred. Og det kan vi give dem ved at opkøbe jord, hvor naturen får lov at udvikle sig på egne præmisser.

Naturfonden vil sikre mere urørt skov og mere vild, sammenhængende natur. Her er en af grundende til hvorfor:

Når et egetræ ældes, får det grove krongrene, barken bliver tykkere og der opstår hulheder og råd. Hvis træet får lov til at blive stående – hvilket det normalt ikke gør i dyrket skov, vil det gradvist udvikle levesteder for organismer, der ikke findes på yngre træer. Træet er nu blevet et såkaldt veterantræ, der huser særlige samfund af svampe, insekter, hulrugende fugle, flagermus samt epifyttiske laver og mosser. Disse organismer indgår i adskillige af skovens fødekæder, og et veterantræ fungerer nærmest som et selvstændigt økosystem.

Særligt gamle egetræer er levested for tusindvis af organismer. Egetræets høje levealder (normalt 4-500 år, og op til 2000 år) gør det til et ideelt levested for arter, der helst ikke flytter til nye steder.

Men det er ikke kun alderen og kontinuiteten der gør de gamle træer til populære levesteder. Mange af de sjældne og truede danske skovarter er tilmed varmekrævende og trives derfor bedst i et åbent skovlandskab, hvor solen kan varme de gamle træer og deres omgivelser op. Disse arter havde derfor kronede tider dengang da urokserne græssede i urskoven og derved holdt den lysåben. I dag kan store græssere som bison, kvæg og heste holde skovene lysåbne og dermed sikre levesteder for en lang række af vores truede og sjældne arter

Hvem er Den Danske Naturfond?

Den Danske Naturfond arbejder for at forbedre den danske natur gennem projekter, der skaber flere levesteder for dyr og planter og mulighed for store naturoplevelser. Naturfonden er en uafhængig, privat, non-profit fond.

Den Danske Naturfond vil skabe et Danmark med bedre plads til dyr og planter, hvor alle kan opleve storslået natur på naturens betingelser. Fonden arbejder i hele landet og forfølger sit formål ved at opkøbe jord, hvor naturen bliver genoprettet, plejet og sikret for eftertiden. Alle opkøb sker gennem frivillige aftaler med private lodsejere.

Tilmeld nyhedsbrev

Få spændende nyheder og følg med i vores naturprojekter - tilmeld dig nyhedsbrevet gratis her.