Biodiversitetsdag 2020

HUSK NATUREN – i dag og alle andre dage

SMS “NATUR” til 1217

Så sikrer du 10 m2 vild natur for 120 kr.

2.412 danske arter er sjældne og truede, bl.a. fordi de mangler plads i den vilde natur. Du kan være med til at give dem et hjem ved at sikre flere kvadratmeter. Én kvadratmeter vild natur koster 12 kr. Send en SMS med teksten NATUR (120 kr.) eller JORD (12 kr.) til 1217. Så giver du naturen plads til at udfolde sig på egne præmisser. Sammen vender vi udviklingen og sikrer vild, dansk natur og biodiversitet – nu og i fremtiden! Du kan også donere et valgfrit beløb her.

Biodiversitetsdagen

Fredag den 22. maj er det International Biodiversitetsdag. Vi er på gal kurs i forhold til internationale mål om at have hjulpet biodiversiteten i 2020. Den Danske Naturfond markerer dagen for at sætte naturen på dagsordenen. Vi skal standse tabet af biodiversitet – og det haster! Vær med til at sætte fokus på naturen. Del kampagnen på Facebook.

Hvad er biodiversitet?

Biodiversitet er betegnelsen for biologisk mangfoldighed og handler bl.a. om, hvor mange forskellige arter, der er på et givent område. Jo flere arter, jo højere biodiversitet. Biodiversiteten er i tilbagegang over hele verden – også i Danmark. I 2019 kom en ny, dansk rødliste. Rødlisten er en samlet oversigt over, hvor truede arterne i den danske natur er. Resultaterne er alarmerende. Det går i den helt forkerte retning: En stor del af Danmarks vilde dyr, planter og svampe er i risiko for at uddø fra landet, og de forsvinder hurtigere end nogensinde før. Det skyldes især, at deres levesteder forringes og forsvinder. Når en art forsvinder, har det konsekvenser, der rækker langt ud over tabet af denne art.

Hvad er det, vi skal passe på?

Der er meget dejlig natur at fejre i dag, og i Danmark har vi mange smukke og unikke naturområder. Fra de stormombruste kyster over eventyrlige, urørte skove til bølgende blomsterenge. Men mange af de vilde dyr og planter, som tidligere var almindelige her, er i dag truet. Det er vores opgave at passe på naturen. Alle skal have mulighed for at opleve storslået dansk natur. Nu og i al fremtid.

Naturen mangler plads

For at stoppe tilbagegangen, har de mange truede og sjældne arter har først og fremmest brug for plads og fred. Det kan vi give dem ved at opkøbe jord, hvor naturen får lov at udvikle sig på egne præmisser. Naturfonden sikrer urørt skov og mere vild, sammenhængende natur.

Hvem er Den Danske Naturfond?

Den Danske Naturfond arbejder for at forbedre den danske natur gennem projekter, der gavner biodiversitet i Danmark ved at skabe flere levesteder for dyr, planter og svampe. Naturfonden er en uafhængig, privat, non-profit fond.

Den Danske Naturfond vil skabe et Danmark med bedre plads til dyr og planter, hvor alle kan opleve storslået natur på naturens betingelser. Fonden arbejder i hele landet og forfølger sit formål ved at opkøbe jord, hvor naturen bliver genoprettet, plejet og sikret for eftertiden. Alle opkøb sker gennem frivillige aftaler med private lodsejere.

Tilmeld nyhedsbrev

Få spændende nyheder og følg med i vores naturprojekter - tilmeld dig nyhedsbrevet gratis her.