• Bliv naturbeskytter

  Den danske natur er presset. Mere end 2000 arter er i fare for at forsvinde. Vi skal sikre deres levesteder nu. Vær med til at opkøbe jord hvor naturen genoprettes, plejes og sikres for eftertiden. Bliv naturbeskytter og gør en konkret forskel for truede dyr og planter.

  Støt naturen
 • Mandø

  Mandø huser en af de største og mest sammensatte koncentrationer af ynglende engfugle og vandfugle i Danmark. Projektet skal gennem naturgenopretning og naturforbedringer skabe bedre forhold for fugle og andre arter.

  Læs mere om projektet
 • Kollund Skov

  Den 130 ha store og helt unikke skov i bunden af Flensborg Fjord skal være et naturparadis, hvor skovdriften ophører, og naturen får lov at udvikle sig frit.

  Læs mere om projektet
 • Køb et naturbevis

  For 12 kr. kan du frikøbe én kvadratmeter dansk natur.

  Den Danske Naturfond sikrer, at donationen går 100% ubeskåret til opkøb af unikke og værdifulde naturområder i Danmark.

  Støt naturen

Nyheder

Øget fokus på skov i Danmark

Øget fokus på skov i Danmark

TV2 og Danmarks Naturfredningsforening har i dag lanceret indsamlingen ’Danmark planter træer’. Den Danske Naturfond er ikke en del af indsamlingen, men modtager 10% af de indsamlede midler til at etablere urørt skov i eksisterende danske skove.

Læs mere
Gå til arkiv

Projekter

Aktuelle projekter

Hammer Bakker

Op mod 1000 hektar af Hammer Bakker ved Aalborg vil i de kommende år gennemgå en omfattende naturgenopretning. De nuværende mørke nåletræsplantager bliver omdannet til en sammenhængende mosaik af lyse løvskove og tidligere tiders heder, overdrev og græsningslandskaber. Projektet skal forbedre levesteder for sjældne dyr… Læs mere

Læs mere om Naturfondens projekter
Gå til projekter

Støt

Støt

Støt den danske natur

Dit bidrag er med til at sikre et Danmark med ordentlig plads til vilde dyr og vild natur. Den Danske Naturfond udvikler nye, markante naturværdier i hele Danmark. Du kan hjælpe!

Læs mere
Støt nu