Den Danske Naturfond

Den Danske Naturfond køber, beskytter og genopretter natur
i hele Danmark for at beskytte natur for altid og sikre unikke naturoplevelser.

OPLEV NATUREN

VORES FORMÅL

Den danske natur har længe været i tilbagegang. Mere end 2000 arter er i fare for at forsvinde. Vi vil vende den udvikling og sikre den vilde natur i Danmark. Vi gør det gennem samarbejde og stærke partnerskaber.

100% til naturen

Alle donationer går ubeskåret til opkøb af mere vild natur i Danmark. Vil du være med? Bliv Naturbeskytter.

Oplev naturen

Her arbejder Naturfonden for bedre og mere vild natur. Fire af vores vigtigste områder er fremhævet.

Mandø

Mandø ligger midt i Vadehavet. På Mandø findes en af de største og mest unikke koncentrationer af trækfugle og ynglende engfugle. Men flere af fuglene har været i tilbagegang. Naturfondens projekt er med til at vende udviklingen.

Kollund Skov

Kollund Skov er en gammel, oprindelig løvskov på nordsiden af Flensborg Fjord. Skoven skal udvikle sig til en gammel, urørt skov og bliver et bedre levested for mange sjældne arter. Bland andet bjergsalamanderen og sortspætten.

Hammer Bakker

Lige nord for Aalborg hæver de 2000 hektar store Hammer Bakker sig. Efter istiden var bakkerne øer i et stort hav. Da havet trak sig tilbage, blev området beboet, og den oprindelige naturskov blev gradvist fældet. Heder og overdrev bredte sig, indtil bakkerne for ca. 100 år siden blev tilplantet med tæt nåleskov. Nu skal naturen tilbage.

Bøtøskoven

Skoven ved Bøtø ligger ud til Østersøen og er et varieret, åbent skovlandskab med græssende dyr. Der er mange lysninger, små vådområder og åbne områder med enge og overdrev.

40

naturområder

3832

naturbeskyttere

2412

truede og sjældne arter

Seneste nyheder

Oplev naturen

På tværs af landet finder du unikke naturoplevelser, som blot venter på at blive udforsket.
Besøg naturen

100% til naturen

Alle donationer går ubeskåret til opkøb af mere unik, vild dansk natur, som vi passer på. Din støtte sikrer naturen, hvor den findes og er truet, og genopretter den, hvor den før har været.

Tilmeld nyhedsbrev

Få spændende nyheder og følg med i vores naturprojekter - tilmeld dig nyhedsbrevet gratis her.