Uddelingspolitik

Uddelingspolitik

Den Danske Naturfond kan yde støtte til og iværksætte projekter, som bidrager til at skabe mere natur og et bedre vandmiljø, sådan som det fremgår af formålet med fonden i fondens vedtægter.

Fondens mere målrettede, strategiske prioriteringer på både kort og lang sigt fremgår af fondens strategi 2016-2019.

Fondens primære fokus er konkrete, arealrelaterede projekter, der bidrager positivt til ændringer i naturtilstand og vandmiljø på de pågældende arealer. Derfor ydes der som udgangspunkt ikke støtte til rene forskningsprojekter, konferencer og efteruddannelse mv.

Udover at yde støtte eller bidrage til eksterne projektaktiviteter, kan fonden også iværksætte eller indgå i samarbejde med andre om udvikling af egne projekter. Fonden ønsker generelt at prioritere projekter og samarbejdsformer, der spænder vidt.