Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighed
Uddelingspolitik

Uddelingspolitik

Den Danske Naturfond kan yde støtte til og iværksætte projekter, som bidrager til at skabe mere natur og et bedre vandmiljø. Fondens primære fokus er konkrete, arealrelaterede projekter, der bidrager positivt til ændringer i naturtilstand og vandmiljø på de konkrete arealer. Derfor ydes der som udgangspunkt ikke støtte til rene forskningsprojekter mv.

Udover at yde støtte eller bidrage til eksterne projektaktiviteter, kan fonden også iværksætte eller indgå i samarbejde med andre om udvikling af egne projekter. Fonden ønsker generelt at prioritere projekter og samarbejdsformer, der spænder vidt.

Særlig pulje til lokale indsatser

Den Danske Naturfond afsatte i 2016 en pulje til støtte til projekter, som skulle gavne lokale indsatser for natur og biodiversitet. Fonden modtog i alt 60 ansøgninger fra lokale initiativtagere og udvalgte 18 projekter, som fik støtte inden for en samlet ramme på 11,8 millioner kroner. Det er endnu ikke endeligt besluttet, om der i 2017 eller 2018 vil blive annonceret en lignende pulje. Det vil i givet fald blive annonceret her på hjemmesiden.