Naturpleje ved Tversted Å

Naturpleje ved Tversted Å

Naturpleje i 3 områder langs med Tversted Å på i alt ca. 13 ha. Indsatsen hjælper bl.a. sjældne orkidearter.

Projektet omfatter etablering af hegn omkring tre forskellige arealer, med det formål at sikre en let afgræsning af arealerne. Plejens formål er at åbne arealet op og skabe mere lys til vandmiljøets planter, samt bredzone og randarealer.

De tre områder er kendetegnende ved at være stærkt tilgroet og med en ensidig kraftig vegetation, som kun tillader ganske lidt lys i at nå jorden og vandet. Arealerne er del af en større afgræsnings strategi i området, der afgræsset allerede andre steder og det vil forhåbentligt skabes yderligere sammenhæng i fremtiden.

Målet for naturen er at sikre evt. eksisterende kendte og ukendte arter og skabe rammer for indvandring af nye arter. Da arealerne før har været græsset og ligger på mager og rig jord af forskellige typer. Forhåbentligt indfindes der mere varieret natur og der sikres diversitet såvel på land som i vandløbene.

Projektområdet

Projektet er fordelt på 3 forskellige arealer med hver sin type og historie og potentiale.

  1. En gammel lergrav, som har henlagt urørt i de sidste 30 år. Den er nu under stærkt pres af kraftig begroning med piletræer og tagrør. Forholdene for biodiversiteten i området vurderes af foreningen til begrænset og i tilbage gang, hvilket med relativt få midler kan ændres.
  2. Et fladt, reguleret vandløbsstræk med svagt fald og landbrugsjord på begge sider.
  3. Et ureguleret vandløbsstræk med middel fald og eng med overdrev på begge sider samt en delstejle skrænter.

Aktuelle aktiviteter

Foreningen arrangerer ugentlige arbejdsdage – med start onsdag den 10. maj, hvor frivillige medlemmer og andre interesserede mødes hver onsdag kl.19.00 på foreningens områder og udfører naturpleje bl.a. med rydning af siv, pil mm. udplantning af vandplanter og meget andet. Vi har opfordret til, at man også tager børnene med til disse arrangementer, da der er masser af aktiviteter, som de kan deltage i også.

Læs mere