Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighed
Naturgenopretning af Holmegårdsbækken og Trend Å - Himmerland

Naturgenopretning af Holmegårdsbækken og Trend Å - Himmerland

Projektets formål er at genoprette Holmegårdsbækken og føre den tilbage til sit naturlige forløb hele vejen fra sit udspring til den løber sammen med Trend Å. Dermed vil fisk, insekter, krebsdyr og andre dyr og planter for første gang i ca. 50 år frit kunne svømme mellem Trend Å og Holmegårdsbækken.

Holmegårdsbækken er i dag afskåret fra Trend å af et dambrug, og er i øvrigt generelt hårdt reguleret. Der mangler både naturlige sving og variation samt sten og grus i bunden.

Ved at restaurere strækninger med dårlige fysiske forhold vil bækken i hele dens forløb kunne huse et alsidigt og varieret dyre- og planteliv.

For at genetablere den naturlige kontakt mellem Holmegårdsbækken og Trend Å er det også nødvendigt at grave et nyt forløb på 160 meter uden om dambruget, der ligger for enden af Holmegårdsbækken.