Naturgenopretning af Holmegårdsbækken og Trend Å - Himmerland

Naturgenopretning af Holmegårdsbækken og Trend Å - Himmerland

Projektets formål er at genoprette Holmegårdsbækken og føre den tilbage til sit naturlige forløb hele vejen fra sit udspring til den løber sammen med Trend Å. Dermed vil fisk, insekter, krebsdyr og andre dyr og planter for første gang i ca. 50 år frit kunne svømme mellem Trend Å og Holmegårdsbækken.

Holmegårdsbækken er i dag afskåret fra Trend å af et dambrug, og er i øvrigt generelt hårdt reguleret. Der mangler både naturlige sving og variation samt sten og grus i bunden.

Ved at restaurere strækninger med dårlige fysiske forhold vil bækken i hele dens forløb kunne huse et alsidigt og varieret dyre- og planteliv.

For at genetablere den naturlige kontakt mellem Holmegårdsbækken og Trend Å er det også nødvendigt at grave et nyt forløb på 160 meter uden om dambruget, der ligger for enden af Holmegårdsbækken.

I foråret 2017 startede den store del af det frivillige arbejde, hvor  vi fik ryddet bækken.
 
Så 50 år efter at bækken blev tæmmet og ført i dambruget, er HedeDanmark ved at føre bækken tilbage. Derefter vil Ålestrup Naturefterskole udplante vandranunkler og udlægge skjule sten, give det sidste ‘touch og finpudse’ bækken.
Herefter er den klar til de gydende havørreder. som vil få 1,5 km nyt vandløb at boltre sig i en vandkvalitet fauna klasse 6. 
 
Holmegårdsbækken vil løbe frit igen primo okober 2017. 
 
 
Læs mere