Hjælpende hånd til sjældne padder og andre dyr

Hjælpende hånd til sjældne padder og andre dyr

Hjælpeprojekt med skabelse af nye levesteder i Sønderborg Kommune med særlig fokus på paddearterne løvfrø, løgfrø og strandtudse, hvor de tidligere har haft større udbredelse.

Med udgangspunkt i en tidligere rig forekomst af paddearter i to delområder i den nuværende Sønderborg Kommune, nemlig Nordals og Broagerland med Smøl-området nord for Broager by, ønskes iværksat et hjælpeprojekt med skabelse af nye levesteder med særlig fokus på ”bilag 4-arterne” løvfrø, løgfrø og strandtudse.

Hjælper man disse arter, vil en lang række af andre padder, vandhulsdyr som insekter, vandplanter og vandfugle også få gavn af projektet.

På baggrund af en tidligere udført kortlægning af flere af disse arter, er der udpeget potentielt egnede projektområder, hvor der kan gøres en konkret indsats.