Genopretning af strandengen ved Fursundparken

Genopretning af strandengen ved Fursundparken

Grundejerforening ønsker at genetablere strandengen gennem fjernelse af invasive arter som pil og hybenroser til gavn for områdets diversitet. Desuden vil den gerne efterfølgende vedligeholde området gennem dels afgræsning og dels manuel fjernelse af uønsket vegetation.

Området består af en mosaik af naturtyper: Arealer tidvis oversvømmet af fjorden, krat, mose og kær, søer og overdrev vekslende mellem hinanden.

Arealet har tidligere været afgræsset med kreaturer, men siden sommerhusområdets etablering i 70’erne, har der ingen drift været på området. Den ophørte græsning har medført, at pil breder sig på arealet, hvilket vil være en trussel mod områdets diversitet.

Da det ligger midt i et område, hvor der foregår et stort naturgenopretningsarbejde af Skive Kommune gennem Natura 2000-projekt ved Risum Enge/Selde Vig og genetablering af Grynderup Sø, Risum Sø og Nøreng Sø, vil foreningen gerne kunne bidrage med et spændende naturområde med stor rekreativ værdi for sommerhusområdets beboere.

Foreningen ønsker at genetablere strandengen gennem fjernelse af invasive arter som pil og hybenroser til gavn for områdets diversitet. Desuden vil den gerne efterfølgende vedligeholde området gennem dels afgræsning og dels manuel fjernelse af uønsket vegetation (eks. pil og hybenroser).

Læs mere