Får til kanten - vandrehyrder

Får til kanten - vandrehyrder

Pleje af hedearealer med helårsgræsning og afbrænding – tilpasset mindre områder ad gangen og med opsyn af vandrende hyrder.

I flere tusinde år har de europæiske kystheder været driftet med bl.a. mosaikafbrænding, afgræsning, slåning og vintergræsning. Men på få årtier muliggjorde den moderne landbrugsdrift opdyrkning af størsteparten af heden, og har efterladt resten fragmenteret og uplejet.

Målet med projektet er at genskabe, pleje og fremtidssikre større sammenhængende, lysåbne hedearealer ved brug af oprindelige plejemetoder /naturnær drift, til gavn for hedens biodiversitet. De gamle metoder vil blive kombineret med nye teknologier, som GPS-logning af vegetationen samt smartphoneapplikationer.

Disse tiltag giver mulighed for, via Citizen Science, at give befolkningen et medansvar og en øget viden om økologiske sammenhænge og biodiversitet.

På sigt ønsker man i projektet at bringe heden i en så god økologisk tilstand, at den kan ernære fårene om vinteren, hvilket er foreneligt med de rette betingelser for at en bestand af urfugle kan genetableres.