Etablering af gydebanker i Tversted å

Etablering af gydebanker i Tversted å

Der bliver etableret gydebanker til fisk som havlampret og ørred. Indsatsen vil også have positiv effekt på insekter og fugle som vandstær og isfugl.

Foreningen Tannisbugt Natur- og Vandplejeforening ønsker at genskabe naturlige gydeforhold for og bestand af havlampret i Tversted Å og Tannisbugt. Hertil ønsker den at etablere standpladser på bankerne til nævnte fugle. Havlampretten er en beskyttet Bilag IV art.

Havlampretten kræver helt særlige forhold for deres yngel, forhold som vi mener er tilstede i Tversted å, som er en af Jyllands 4 fiskebærende vandløb som munder ud direkte i åbent hav.

Foreningen forventer at genskabe en naturlig, reproducerende bestand af havlampret, ved at få lavet nogle effektive gydebanker og opvækstområder for havlampret, som også kan bruges af åens øvrige fisk, insekter og fugle. Den vil samtidig forbedre de fysiske forhold i og omkring åen generelt.

Friluftsliv og naturoplevelser

Der vil blive opsat informationstavler ved gydebankerne således at offentligheden kan informeres om projektets hvorfor og hvordan. Desuden vil man informere bredt om udførelsen af projektet og invitere interesserede til at overvære og hjælpe til med arbejdet.

Igennem hele processen vil foreningen holde medlemmer og andre opdateret via sociale og lokale medier.

Havlampretter er perfekte til formidling, da det er en stor, meget rolig og næsten blind fisk, som ikke generes af at man går i vandet og rører den. Desuden er de et evolutionært levn fra en fjern fortid med et unikt udseende, som kan fascinere både børn og voksne.

Området er placeret i udkanten at Tversted, hvor der om sommeren findes rigtig mange turister, som går ture i området, ligesom den lokale befolkning og naturinteresserede i almindelighed vil kunne få glæde af en gåtur i den smukke natur langs åen.

Med nærværende projekt udført, bliver det ikke kun en smuk, men også lærerig og endnu mere interessant tur.

Aktuelle aktiviteter

Foreningen arrangerer ugentlige arbejdsdage – med start på onsdag den 10. maj 2017, hvor frivillige medlemmer og andre interesserede mødes hver onsdag kl.19.00 på foreningens områder og udfører naturpleje bl.a. med rydning af siv, pil mm. udplantning af vandplanter og meget andet.
Vi har opfordret til, at man også tager børnene med til disse arrangementer, da der er masser af aktiviteter, som de kan deltage i også.
Den 18. – 20. maj afholdes Naturmødet 2017 i Hirtshals, hvor foreningen vil være repræsenteret, og hvor vi bl.a. skal etablere en gydebanke i samarbejde med elever fra lokale skoler.
Læs mere