Beskyttelse af overdrev og hede ved Tyvdalhøj

Beskyttelse af overdrev og hede ved Tyvdalhøj

I et forsøg på at genskabe den tidligere hede har lokale spejdere ryddet et større areal for at undgå tilgroning med krat og buske.

Formål

Areal med hede og overdrev skal sikres bedre naturpleje ved afgræsning med geder og kreaturer

Indhold

I et forsøg på at genskabe den tidligere hede har lokale spejdere ryddet et større areal for at undgå tilgroning med krat og buske. Arealet vil hurtigt gro til igen, hvis der ikke sker naturpleje. Det vil betyde at hede og overdrev vil forsvinde. Det samme gælder sjældne arter som f.eks. afbidt høgeskæg.

Projektet skal ikke alene bevare den natur, der allerede findes, men har også til formål at udvide arealet med beskyttet natur.

Området skal i først omgang afgræsses med geder. Senere er det tanken, at gederne skal have selskab af kreaturer.