Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighed

Ofte stillede spørgsmål

Arveloven fortæller, hvem der arver, hvis du ikke har oprettet testamente, og hvad du selv kan bestemme i dit testamente.

Få svar på nedenstående spørgsmål:

Hvem arver hvis jeg ikke opretter testamente?
Hvad er tvangsarv og hvem er mine tvangsarvinger?
Hvem er mine legale arvinger?
Hvad er de formelle krav til et testamente?
Kan et testamente ændres?
Hvad koster det at oprette et testamente?
Hvad kan jeg bestemme i mit testamente?
Hvordan bruger Den Danske Naturfond arvemidler?

 

Hvem arver hvis jeg ikke opretter testamente?
Arveloven afgør, hvordan arven efter dig fordeles, hvis du ikke har oprettet testamente. Dine familiemedlemmer er inddelt i tre arveklasser. Har du ikke nogen arvinger i de tre arveklasser, går hele arven til staten.

Hvad er tvangsarv og hvem er mine tvangsarvinger?
Ægtefælle og livsarvinger (børn, børnebørn m.v.) er tvangsarvinger, og de kan ikke gøres arveløse. Tvangsarvinger skal tilsammen have ¼ af formuen. Er du ikke gift, og har du ingen børn, kan du frit disponere over ¾ af formuen i et testamente. Du kan også begrænse tvangsarven til dine børn, så de hver maksimalt arver 1 million kr. Arvinger i 2. og 3. klasse er ikke tvangsarvinger.

Hvem er mine legale arvinger?
Dine legale arvinger er dine nærmeste familiemedlemmer. Familiemedlemmernes arveret er efter arveloven inddelt i 3 arveklasser:

1. arveklasse er dine ægtefælle og dine børn, børnebørn osv. Er der ingen arvinger i 1. arveklasse, går arven videre til 2. arveklasse.

2. arveklasse er dine forældre og deres børn, børnebørn osv. Er der ingen arvinger i 2. arveklasse, går arven videre til 3. arveklasse.

3. arveklasse er dine bedsteforældre og deres børn – men ikke børnebørn. Det vil sige, at dine fætre og kusiner ikke er arvinger ifølge arveloven.

Hvis der ikke er arvinger i hverken 1., 2. eller 3. arveklasse, går hele arven til staten, medmindre du har oprettet testamente. Opretter du testamente, bestemmer du selv hvem eller hvad, arven skal gå til.

Hvad er de formelle krav til et testamente?
Et testamente er kun gyldigt, når det er underskrevet af en notar eller to vidner. Hvis du vil være sikker på, at testamentet er juridisk holdbart, bør du kontakte en advokat.

Kan et testamente ændres?
Et testamente kan altid ændres. Det er en god ide at få kontrolleret testamentet, når der sker ændringer i din familiesituation.

Hvad koster det at oprette et testamente?
Der er ingen faste takster for meget det koster at få en advokat til at oprettet et testamente. Prisen afhænger først og fremmest at, hvor meget tid advokaten skal bruge på at skrive testamentet. Hvis du betænker Den Danske Naturfond i testamentet afholder fonden omkostningerne til testamentet. Kontakt direktør Flemming Nielsen tlf. 2466 1362 hvis du vil høre nærmere.

Hvad kan jeg bestemme i mit testamente?
Når du opretter testamente, kan du i et vist omfang lave om på den fordeling, arveloven foreskriver. Du kan eksempelvis tilgodese personer, bestemte andele af din formue, eller den resterende del af din formue, når tvangsarv og eventuelt anden arv er betalt.

Hvordan bruger Den Danske Naturfond arvemidler?
Alle midler som modtages af Den Danske Naturfond går direkte til fondens projekter. Omkostninger til fondens administration er allerede dækket via tilskud fra staten, så det er alene naturen som tilgodeses af de midler, som fonden modtager.

Hvis du ønsker at få din arv øremærket til et særligt projekt eller område så kontakt Den Danske Naturfonds direktør Flemming Nielsen, som kan fortælle nærmere om fondens projekter.