Natur med indhold

Plads til natur

Vilde oplevelser

Velkommen til Den Danske Naturfond

Den Danske Naturfond er Danmarks nye, uafhængige naturfond. Fonden arbejder for at forbedre den danske natur og skabe flere og bedre levesteder til planter, dyr og svampe.

Den Danske Naturfond er stiftet i januar 2015 som en privat, erhvervsdrivende fond og er politisk uafhængig. Stifterne bag fonden er den danske stat, VILLUM FONDEN og Aage V. Jensen Naturfond. Fondens overordnede formål er at forbedre naturtilstanden og vandmiljøet i Danmark.

Fonden ledes af en bestyrelse og rammerne for fondens aktiviteter er fastlagt i dens vedtægter og i ‘Lov om Den Danske Naturfond’, som Folketinget vedtog den 19. december 2014.